Sunday, October 28, 2012

EPIDEMYA SA M’LANG

BY MARIO MA-AYA


Father Rene (Red Shirt)

PANU BANDIOLA
MARIO MA-AYA
PANG-GO MANAOIS
A Doctor in M'lang talking with Panu Bandiola, Mario Ma-aya, and Kurt (Pang-go) Manaois - all talented sons of M'lang: 

DOCTOR: Nga -a naga hubag ang imo ti-il, Panu ? 

PANU: Nasipa ko ang bungtod , doc.

 DOCTOR : Ikaw imo Mario nga-a nag dako ang imo bibig?

 MARIO: Nag dupla lang ako Doc sa bungtod, amo na ini ang natabo.

 DOCTOR: Ikaw Pang-go alias Kurt Manaois, nga-a naga dali ka malakat, diin ka makadto? 

PANG-GO’: Sa bungtod, doc. Mangi-hi lang ako! 

PRUSISYON SA M’LANG

 PARI SA M’LANG: Ang mga lalaki sunod kamo sa Santo ni San Jose, ang mga bayi sa karo ni Mama Mary! 

MGA BAKLA: Kami Father di-in kami masunod sa parade?

 PARI: Mga biga-on upod kamo sa akon, sa tung-nga kita sang parade para bong-ga ! 

  SINO INA SIYA?

CRIMINAL : Father gapa-ngayo ako sa imo sang kapatawaran sang mga gin himo ko nga sala.
PARI: Ano ang mga nahimo mo toto, ihamba!
CRIMINAL: Father, gina patay ko tanan nga naga tu-o sa Dios, kamo naga-tu-o ba kamo sa Dios, Father?
PARI: Dios, sino ina siya?


BADING at CANNIBAL

Q: Ano ang difference ng BADING at CANNIBAL?
A: Ang CANNIBAL kuma-kain ng KA-URI, ang BADING kuma-kain ng KA-ARI !


BADING NASA MEATSHOP

BADING: Pabili nga ng 1 whole German sausage
TINDERA: Chop-chopin ko na?
BADING: Wag!! Anong kala mo sa puwet ko alkansiya? !

No comments:

Post a Comment